ĈI PAĜO JA NE PLENAS!!
This page definitely isn't complete!

LA GRONLANDA.


ANTAŬINFORMO.


Legante pri la gronlanda lingvo, kaj kreante ĉi libron, ne iam antaŭsupozis mi ke la esperanta kaj ĉi lingvo estus ĉi tiom similaj. Ĝis nun jam sciis, studis aŭ legetis mi la gramatikon de la anglan, islandan, svedan, japanan, indonezian, ĉinan kaj eĉ la finnan lingvojn inter aliaj, sed ja la gronlanda plej similas la esperanta el tiuj.

Mi ne signifas pri la kutima vortordo, aŭ precize kiel la gronlandaj vortoj formiĝas, sed pri ke la samaj vortoj uziĝas ĉiutage tiom kiel la esperanta, aŭ eĉ pli ofte. Niaj ideovortoj »ilo, eco, -nto, kiel, ejo, ek, per, tra, al, ne; -e, -n, -en«, ĉi tiuj kaj aliaj uziĝegas de la gronlanda.

Nia spirito, la spirito de »diri klare kaj simple, peri malmultajn vortojn«, ankaŭ vivegas. Mi esperas ke per ĉi libro homoj lernos la gronlandan, aŭ ke intereso ekvekiĝos pri aliaj lingvoj kiujn la homaro ne lernemas.

Fine devas mi informigi ke antaŭnune, laŭmia scieco, nur ekzistis lernolibroj kaj vortosignifaroj dane kaj germane pri la gronlanda. Ne eĉ vere ekzistis vortaro en la angla. Mi ne ankoraŭ trovis gronlandanon por plibonigi ĉi libron, do pardonu la misojn.

La tradukoj elvenas dana vortaro kaj anglaj vortolistoj. La gramatiko elvenas kelkaj retaj informoj kaj mia cerbo.

— Upsalo, Svedlande, 2016.04.23RIMARKINDOJ.

... = kaj cetere. kaj tiel plu (ktp).
»« = citiloj.
' = disigas nesimplan aŭ konfuzigan vorton por ni lernantoj. Ne signifas pri manka -o de o-vorto.
() = signifeblas pri samvorto. Ekzemple, »malproksima (fora)«. Mi ne ŝatas grandan vortosumon, sed foje homoj ne bone scias la esperantan kaj uzas nur malbonajn vortsignifarojn (vortarojn).


BAZAĴOJ.

Plenaj vortoj naskiĝas el unu aŭ pli ideovortoj, kiel »kat, ruĝ, dom«, kaj gramatikaj vortoj kiel »a, as, o, e, nt«. Ni en la esperanta foje diras »supreniri, siatempe, laŭmia«, kaj ligas »supren, sia, mia« al la aliajn vortojn eĉ se oni ne kutime dirus »domeniri (domen iri), liasako (lia sako)« ktp. Tamen, ligi ĉi tiajn vortojn ja estas la malstranga, kutima metodo en la gronlanda.

Vortoj kiel »ilo, ejo« uziĝas oftege, sed la ida signifo ofte estas pli rigida ol esperante.


Pratempe, en ĉiu lingvo ekzistis nur o-vortoj. La vortordo aliiĝis, aŭ alia vorto diriĝis antaŭ aŭ post la o-vorto por verbigi. Samtempe, la »as, is, os« ktp formoj ne ekzistis ĉar tempovortoj uziĝis anstataŭe.

Ekzemple, oni dirus »mi
pur far nun« por diri »mi purigas«. Iam verboj naskiĝis el ĉi vortoj, kaj multaj lingvoj en nia mondo ankoraŭ enhavas nur verbojn kaj o-vortojn (ekzemple la japana, indonezia kaj gronlanda). Se oni dirus »manĝ nun!« pratempe, kaj la frazo mallongiĝis ĉi tiele, verbo naskiĝus:

manĝ nun! → manĝnun! → manĝun! → manĝu!

Do, »verbo« estas nur la nomo pri elpratempa, mallongita vortovico aŭ frazo. Kelkaj lingvetoj eĉ havas klare nur o-vortojn, ekzemple la »Chinook Jargon« (ĉinuka lingveto, uziĝis inter eŭropanoj kaj devenuloj) de Usono.

Estas nur mallongitoj, do aliaj lingvoj eĉ ne klarigas tempecon per verboj. Ekzemple, »kuiras« esperante signifas pri tempeco (nuna kuiro, ne jam-finita kuiro). Tamen en alia lingvo, la as-formo eble signifus pri certeco: sendube kuiri.

En ĉi tiaj lingvoj nur vortordo naskigas la a-vortan kaj e-vortan signifojn, kaj la tempeco de la frazo nur klariĝas se vorto kiel »nun, hodiaŭ, antaŭ« uziĝas. Do, en la gronlanda vere ekzistas nur du vortospecoj:

Unu: Vorto kiu povas stari sole. Esperantaj ekzemploj, »ek! fi! pri, dum«. Ankaŭ ekzisteblas en kunmetato (kunmetido). Ĉi tia vorto estas la ideovorto, la ĉefa ideo. Ekzemplo: »qimmeq, hund«.

Du: Vorto kiu ne staras sole. Esperantaj ekzemploj, »-nt-, -t-, -a«. Ĉiam signifas ion, sed ne iam iĝas sola vorto. La vorto ne iam komencas diraton, ĉar ĉiam ekzistas nur kiel kunmetato. Gronlanda ekzemplo: »-lu, kaj«. Ĉi »lu« nur ekzisteblas ĉe la fino de alia vorto, do skribas mi la strekon (-) antaŭvorte.

ĈIAM J-FORMOJ.

Kelkaj vortoj nur ekzistas per j-formo:

tondiloj (qiuutit); ĉar fariĝas el du tranĉiloj. Imagu pratempa tondilon kiu estas nur du tranĉiloj ligate per ŝnuro.

neĝoŝuoj (apusiutit); kredeble ĉar pli ol unu ŝnureto iĝas al la ŝua reto.


Ĉi, ti-:

Vokalo, R

Ne-vokalo

una — ĉi tiu

ĉi tio — maani, tamaani, uanis

taanna — tiu


kiu? — kinaana?


(tiu) estas mi — uangaanaRadiko:

La sola ideovorto (la radiko) uziĝas kiel ekkrio:
sall! = mensog! (malver!)
kiak! = varm!

-ejo, -e, :

-neru- = pli
-nerpaa- = plej
-ler- = ek-ejo, -e, :

Foje eĉ se la sama vorto ekzistas esperante, la ido signifus alie en la gronlanda.

-fik, -ffik, -vik
= -ejo. Tamen, -vik ne estas ofta kaj laŭregula formo, nur naskiĝis ĉar misdiroj. Do -vik ofte havas alian signifon, el alia vorto.

R: -fik
uffar'fik = ban'ejo
nerisar'fik = manĝ'ejo
anartar'fik = fek'ejo (tualeto)
atuar'fik = leg'ejo → lernejo
aalisar'fik = fiŝokapt'ejo

-qar- signifas »hav«, sed ofte ne tradukendas oni:
konsuleqar'fik = konsulhav'ejo (konsulejo)
illoqar'fik = domhav'ejo (urbo)

Se finas per ne R, -ffik:
suli'ffik = labor'ejo
iga'ffik = kuir'ejo
alla'ffik = skrib'ejo (skribtablo, oficejo)
oqalu'ffik = parol'ejo → preĝejo
sini'ffik = dorm'ejo (lito)

Se per duoblita litero, du vokaloj aŭ ne laŭregulas, -vik:
sikaa'vik = ten'ejo (por vestaĵoj)
issia'vik = sid'ejo (sidilo, seĝo)
umiarsuali'vik = boateg'ejo (ŝipejo)
nerri'vik = manĝaĵ'ejo (tablo)

(enmetu kialon ĉi tie)

Vortordo:

La ĉefa vorto ekzistas plejantaŭe. La posta vorto prias la malposta. La vortoj »mi, ĝi, ili, ni...« ĉiam ekzistas ĉe la fino de kunmetita vorto por signifi pri kiu aŭ kio estas la -nto aŭ -to. Nur nova ĉefideo iĝas nova vorto. Ekzemple:

hundo'blua iras'ĝi
= hundo blua iras.

-nt-, -o:

-to-, -so- = -nt-.
Se radiko malkomencas per vokalo aŭ R, uziĝas la S. Se ne-vokalo, la T. Laŭinforme, la gronlanda R vere estas vokalo.

-q = -o; ĝi, li, ŝi. Ĉiame plejpostvenas. Eĉ la vortoj »ĝi, ili...« estas o-vortoj, sed malfeliĉinde la esperanta formo ne klarigas.

-to'q, -so'q = -nto, (foje) -isto.
Ĉi kunmetidoj ankaŭ uziĝas eĉ kiam la esperanta nur uzus la o-formon, kaj la formo ne klarigas pri tempon. Se tempo'klariganta vorto uziĝus, ekzistus antaŭ la • simbolo.

Vokalo, R

Ne-vokalo

atuar•toq = leg•nto
→ lern•nto

iga•soq = kuir•nto

alla•toq = skrib•nto

pinner•soq = bel•nto

paner•toq = sek•nto (seko)

aqit•soq = malsek•nto (malseko)

qerner•toq = nigr•nto (nigro)

sana•soq = konstru•nto → domokonstruisto (ĉarpentisto)


La prianta vorto kutime staras antaŭe. Do, a-vorto staras nur poste ol o-vorto. E-vorto staras nur antaŭ verbo (s-vorto). Mi jam informigis ke ne ekzistas a-vortoj kaj e-vortoj, do:

tikit, ven'. angut, vir' (vira plenkreskulo)
tikit•toq = ven•nto
angut tikit•toq = viro ven•nta

-t-:

-sa-, -ga- = -t-.
-sa'q, -ga'q = -t'o, -t'a.

Ofte ĉi vortoj signifas nur o-vortoj:
atua•gaq = leg•to → legoto (libro)
nor•saq = ĵet•to → ĵetoto (ĵetbastono)
imigas•saq = trink•to → trinkoto (trinko)

Vokalo, R

Ne-vokalo

-s, verboj:


-po-, -vo- = -s.
-poq, -voq = -s ĝi

uffar-fik = ban-ejo
uffar-p-unga = ban•s mi = mi banis


Os-tempo ofte klarigas per diversaj metodoj:
1.
-ssa-: -o-, devas. Senduba os-tempo.
tiki'ssa'soq = ven'o'nto.
tuqu'ssa'atit = ci/vi mortos. Ekzemple, ci jam trinkis venenon.

2. -niar-: volas, intencas. Foje, ambaŭe niar kaj ssa uziĝeblus, por samsignifi. La nesameco laŭdialektas. Eĉ se oni tradukas ĉi vorton kiel la as-formo, klare signifeblas os-formo:
siallir'niar'puq
pluv'intenc'as (la vetero)
= pluvos

aallar'niar'poq
vojaĝ'intenc'as ĝi
= ĝi vojaĝos


3. -ler: ek-, baldaŭa -os.
arpa'ler'poq = ek'kuiros ĝi. baldaŭ kuiros ĝi.
isi'ler'poq = ek'enir'os ĝi. baldaŭ eniros ĝi.
neri'ler'pugut = ek'manĝos ni. baldaŭ manĝos ni.

5. ler + ler = liler: baldaŭ ek-
atua'li'ler'po'q = baldaŭ ek'lern'os ĝi

-maar- = -ad-, re-
3. ssa + niar = -ssamaar: mi jam decidis... -os


3. -jumaar: iam estonte. Ne klarita tempo.
ilinniartit'ju'maar'pakkit = mi lernos cin/vin.

it =
aak'it'soq = sangomalriĉ'anto (sangomankulo, anemio)

-vo-, -vu-; -po-, -pu- = signifas pri verbon (-s).

Alivorte:
O-vorto, tiam A-vorto, tiam E-vorto.
O-vorto, tiam ON-vorto, tiam S-vorto.
O-vorto, tiam S-vorto, tiam E-vorto (»ne« estas ankaŭ e-vorto).
Finfine, »ĝi, ĝin; mi, mia, miajn« ktp.
Numeroj ekzistas malantaŭ la vorto (»hundoj du« = du hundoj)

Ekzemple:

neri'v'oq = manĝo-ĝia = manĝas ĝi
neri'ler'p'oq = manĝo-ek-ĝi = ekmanĝas ĝi

atua-ssaa-nga = leg-os-mi = legos mi
atua-ssaa-nngila-nga = leg-os-ne-mi = ne-legos mi

angut illu-mut aallar-poq
virhomo dom-en ir(o)-ĝi(a)
la viro domen irasSimilas la indonezia. Ne vere enhavas pli ol unu vortospeco, do:
— ajorpoq, malbon' = malbono, malbonas, malbona, malbone, kaj tiel plu.
— ajorput, malbon' (-j) = malbonoj, malbonaj

Radiko ricevas V poste, se finiĝas per vokalo (neri --> neriv). Ricevas P, se per ne-vokalo (oqar --> oqarp). Post tiuj, la sekva vorto ligiĝas (neri-v-oq).arnaq atuar-poq
virino leg' ĝi = la virino legas

arna-q aviisi-mik atua-r-poq
virin-o (per)-ĵural-e leg' ĝi
virin-o ĵurnale legas

arna-p aviisi atua-r-paa
virin-a ĵurnalo leg...

???????
-vo-, -vu-; -po-, -pu- = signifas pri verbon (-s).
-q = ĝi, li, ŝi
-p = -a (posedanto)

esperanto-p naqinneri
esperant-a literaro

neri-vo-q = manĝ(-s)-ĝi = manĝas ĝi
qasu-vu-gut = lac(-s)-mi = lacas mi

Ekzistas tri specoj pri radikoj: La pervokalaj, per-R kaj per-konsonantaj vortoj.

sor-poq; iner-poq = R-fino

??

Sumiuuit? =  What country are you from?

20 kroninik akeqarpoq  = it costs 20 crowns

-en, el, al:

-mit = el (unu domo)
— nit = (du+ domoj)

-mi = dome (ĉe/sur/en unu domo)
— ni = (du+ domoj)

-mut = -en; al...-n (unu domon)
— nut = (du+ domojn)

-mik = per (...-e)

illu-mit = eldome
illu-mi = endome
illu-mut = domen, al domon

Mi, vi, ili...:

Pri kelkaj formoj sube ekzistas du kieloj: unu por demandoj (?), kaj unu por ne-demandoj.

FIX TOMORROW

uanga = -nga = mi
illit = -tit; -it? = ci, cia (»vi« al nur unu ulo)
una = -q; -a? = ĝi (li, ŝi)
ilissi = -si; -isi? = vi, via, viaj (al nur pli ol unu ulo)
uagut = -gut = ni
uku = -pput; -ppat? = ili

-(i)ga, -ra = mia
-(i)kka = miaj

-(a)a = ĝia, lia, ŝia
-at = ilia
-i = ĝiaj, liaj, ŝiaj; iliaj

-ersi = viaj
-vut = niaj
-(a)a = ĝia, lia, ŝia
-erput = nia
-(i)at, -(a)at = ilia

illu-ga = domo mia
ikinngut-ikka = amikoj miaj-u-, -a-, -v- kaj -p- eble ekzistas antaŭ:
sini-ppu-nga = dormo mia; dormas mi
neri-vu-nga = manĝo mia; manĝas mi


sini-ssavu-nga = dormos mi (malnova kielo)
sini-ssaa-nga = dormos mi (nuntempa kielo)


Malofte, se vorto ja-iĝas, la »mi, ci...« disiĝas kaj iĝas kiel sola vorto:
uanga = ja mi; »mio«

Mia, via, ilia...:

-ga (se post vokalo)
-ra (se post ne-vokalo?) = mia
—anaana-ga = patrino-mia = mia patrino

-kka = miaj
— qimmi-kka = hundoj miaj

Postvortoj, antaŭvortoj:

-j:
1. vortoj pruntitaj el aliaj lingvoj ĉiam nur ricevas -t: banani, bananit. appelsiina, appelsiinat.

loke, ĉe:
-(m)mi, (-j) -ni =

illu-mi = dom-e, domlok', ĉe (sur, en...) domo
illu-ni = dom-e, domlokoj, ĉe (sur, en...) domoj

atuar-fi(k)-mmi = lern-ej-e, lernejo-loke, ĉe (sur, en...) lernejo


illu-mi ipp-unga
dom-e est-s mi
= mi estas loke (ĉe, en, sur ktp...) domo


-ej: -(f)ik, -fi(k), -(v)ik
-ejoj: -(f)iit
— atuar = lern', atuarfik = lernej', atuarfiit = lernejoj

-isto, -anto: -oq (-toq, -soq).
— ĉasisto: piniartoq
— lernanto: ilinniartoq
— lerniganto, instruisto: ilinniartitsisoq

Verboj:

-lerpoq = ekfar', farkomenc'; -as, -os

-ssa; -ssaaq = -os
— sini, dorm'. sini-ssaq = dorm-os.
— ssaa-nngila-q = ne...-os
— neri-ssaa-nga = manĝos mi

[-nngila, -nngil] -nngilaq, (-j) -nngillat = ne... (ekz: aju-nngilaq = ne bon'; miki-nngillat ne bon' -j)

-ippoq = esti ĉe
-qaaq = tre? multe?

-p; -up; -ip = ergative case suffix, singular

anaanap = the mother's


-t; -it = ergative case suffix, plural

anaanat the mothers'


Iipili neri-v-ar-a. = I eat the apple.
an apple is my eat-action
terpomo (estas) manĝ-(ago)-mia


-v-, -p- = signifas pri verbon.
neri-v-unga = manĝ-s-mi = manĝas mi, manĝis mi

Vortosignifaro:

A

abel' (insekto): igutsak
acid' (guste): seernartoq igutsak
aĉ': palaaq, -pajuk
aĉet': [pisi] pisivoq, -sivoq, (ig) pisiaraa
aĉetej': pisiniarfik, (-j) pisiniarfiit
ad', kutim': [tar, ttar, sar] tarpoq
adiaŭ: (pri longa tempo) inuulluarit!, (OD) baarji! (pri ne longa) baj!, baaj!, takuss!
aer': silaannaq
afer': affair, business
agl': nattoralik
agrabl': agreeable
malagrabl': peqqarniip
aĝ': utoqqaassuseq (vivaĵoj); pisoqaassuseq (ne-vivaĵoj, objektoj)
ajn: -luunniit?
…ever; e.g., kiu—who, kiu ajn— whoever
aĵ': indicates a thing having some quality or peculiarity, or made of some particular thing
akar' (viandmanĝanta vermaĵo): quperloq
akompan': to accompany
akr': ipippoq
akv': imeq
sal'akv': tarajoq
al: -a (ekz. )
ali': alla
alkohol', ebri': aalakoor
almenaŭ: at least
alt': (pri landaĵo) qatsissoq, (pri kampo, domo ktp) portusooq
malalt': (pri objektoj?) pukkippoq
alumet': [ikit] ikitsit, (-j) ikitsisit; (NV.GRL.) ikittartoq
am': [asa] asavoq
amas': a crowd, mass
amik': [ikinngut] ikinngut, (-j) ikinngutit
an': a member, an inhabitant, an adherent
anas' (birdospeco): qeerlutooq
angl': tulu
anglando: Tuluit Nunaat
anglano: tuluk
la angla lingvo: tuluttut
angul': an angle, a corner
anĝel': an angel
anim': the soul
ankaŭ, denove: aamma-
ankoraŭ: suli
ne ankoraŭ: suli naamik
anser' (birdospeco): nerleq
anstataŭ: sinnerlugu, taarserlugu
ant': indicates the present participle (active)
antaŭ: before
apart': separate 
apartamentar' (ludomar'): inissiarsuaq
aparten': to belong
apenaŭ: scarcely, hardly
april' (la kvara jarmonato): apriili
apud: near, nigh to
ar':
arane': aasiak, (-j) aasiaat
arb': orpik, (-j) orpiit
arbaĵ', lign': qisuk
arĝent': silver 
artikol': allaaserisaq
as: indicates the present in verbs
astm' (malfacila spirado): astma
at': indicates the present participle (passive)
atend': utaqqivoq
atendetu! atendu momenton!: utaqqilaarit!
aŭ: imaluunniit, -luunniit
aŭd': to hear
aŭskult': ajunngilaq
aŭt' (veturilo): [biili], (-j) biilit
aŭgust' (la oka jarmonato): augusti
aŭked' (birdospeco): appa
aŭtun': ukiaq
malaŭtun: upernaaq
av':
inavo: aana, aanaa
viravo: aata
avar': avaricious
azen': an ass, a donkey

B

babil': to prate, to chatter, to prattle
bak', pan': iffi
bakist', bakant', panist': iffiortoq, (-j)
iffiortut
freŝbakito (komencanto): pileqqaaq
bala': to sweep
balanc': to nod, swing, sway
baldaŭ: erniinnaq
balen': arfeq, (-j) arferit
balena haŭto (ofte manĝaĵo): mattak
baleno blua: tunnulik
malgranda baleno (»balaenoptera acutorostrata«): [tikaagulli] tikaagullik
baleno nigra-kaj-blanka (mortigema): aarluk
balenego (la plejgranda baleno): kigutilissuaq
foksen' (denteto-baleno): niisa
ban': uffar
banan': banani, (-j) bananit
bank': banki
bapt': baptize
bar': to bar (a door), to stop (a passage)
barb': the beard
barel': barrel, cask
baston': stick
bat': to beat, to flog
batal': to fight, to struggle
bedaŭr': to pity, to regret, to repent
bel': (ne-homo) kusanarpoq, (homo) pinnersoq
belet', kar': -nnguaq
ben': to bless, consecrate, hallow
benk': a bench
ber', frukt': paarngaq, paarnaq
mirtel' (blua vakcino): kigutaarnat nagguii
best': uumasoq, (-j) uumasut
dome-best': uumasuutit, (-j) uumasuutit
kvar-krura best': nersut, (-j) nersutit
bezon': to want
bier': immiaq, (pruntito elangle) baaja, (-j) baajat
bilet': bilitsi
bind': 
bird': [timmi]
(sovaĝa) timmiaq, (-j) timmissat
(malsovaĝa) timmiaat (-j) timmiaatit
pingveno (arktikbirdo): isarukitsoq
anser' (similas blanka anasego): nerleq
anas': qeerlutooq
tetr' (arbara koko): aqisseq, (-j) aqissit
mev': naaja
mev' (tri-fingra): taateraaq
korv' (nigra birdo): tulugaq
fraterkul' (nigra jako kaj oranĝa nazo): tulu
biskvit': nagguteeraq, (pruntito eldane) kissi
blank': [qaqor], (vulpo aŭ baleno) qaqortaq
blov': to blow
blu': tungujorpoq
blua marko surkorpe, kontuz': tilluusaq
bo': relation by marriage
boat':
boat' (tradicia; por pli ol unu homo, kun ŝelo el drivitaj lignoj): [umia] umiaq
boat', kajak' (tradicia; por unu homo de ligna skeleto kun ĉirkaŭŝelo el fokohaŭtoj) qajaq, (-j) qaannat aŭ qajat
motorboat': pujortuleeraq (pujor = fum)
boateg', remoboat': umiatsiaq
ŝip': umiarsuaq, (-j) umiarsuit
ŝipej': umiarsualivik
boj': to bark
bol':
bolil': uunnaavik
tebolil': tiiporti
bon': , (ne ĝentile) torrak
ne malbone: [aju, ajo] ajunngilaq, (-j) ajunngillat
bone! feliĉe!: nuann!
bonas ĝi! bone! ne gravas: ajunngilaq!
bord':
marbord': sissaq
bot' (ŝuospeco): kamik, (-j) kamiit
paro de botoj: kamippaat
botel': puiaasaq
bov': nersussuaq
brak': taleq, (-j) tallit
brakoringo (braceleto): tajaq
foka (marhunda) mano kaj brako (manĝaĵo): tajarneq
branĉ': a branch
brand': brandy
bril': to shine, to sparkle, to glitter
bros': a brush
bru': to make a noise, to baw
brul': to burn one’s self
brulaĵ' (fajroidoj): aama
brun': kajortoq
brust': the breast, bosom
brut': brute
bulk': bun, dinner roll
viandobulk': (pruntito elangle) sandwichi, (»buterita pano kunmetite«) qallersukkat patitsitat
bus': bussi
buŝ': qaneq
buter': punneq
buton': (pri vestaĵo) attat

C

cel': to aim
cent: a hundred
centr', mez': qeqqa
cerb':
boncerb', laborem': [pikkori] pikkorippoq, (-j) pikkoripput
cerv': tuttorsuaq
norda cervo: tuttu, (-j) tuttut
cert': certain, sure, known
ceter': the remainder, the following, rest
ci: (»vi« al nur unu ulo): illit
cigar': a cigar
cigared': a cigarette
cign' (blankbirdo): qussuk
citron': citroni

Ĉ

ĉagren': to grieve, to vex
ĉambr': [ini], (-j) init aallaaniaq
ĉas': (ĉasisto?) aallaaniaq
ĉasil' (pafil'): aallaat
ĉasist': piniartoq, (-j) piniartut
ĉasado? (er på jakt): aallaaniarpoq
ĉapel': nasaq
ĉar: -ga. (-gama = ĉar mi; -gakkit = ĉar vi?)
ĉarpentist', (domist', konstruist'):
sanasoq, (-j) sanasut
ĉe: (ĉeesti, esti ĉe) ippoq
ĉemiz': tujuuluk
ĉen': a chain
ĉeriz': a cherry
ĉerk': a coffin
ĉes': to cease, to leave off
ĉeval': hiisti, (-j) hiistit
ĉi: u-, un- (vidu malsupre)
ĉi tie: uani
ĉi tiu: una
ĉi-vespere (os-tempe): unnugu
ĉi-tagmezposte (os-tempe): ualeru
ĉi-nokte (os-tempe): unnuaru
ĉi-matene (is-tempe): ullaaq
ĉia: every
ĉiam: always, ever
ĉie: everywhere
ĉiel': qilak
cindr' (fajrido):
qasertoq
cindrokolor', griz:
heaven, heavens, sky
ĉio: all, everything
ĉirkaŭ: around, round about
ĉiu: every one
ĉj': added to the first 2–5 letters of a masculine proper name makes it a diminutive, caressing;
ĉu: 
ĉu ne?: ilaa?

D

da:
supplies the genitive (after words, expressing measure, weight, etc.); e.g., kilogram'o da viand'o—a kilo of meat; glas'o da te'o— a cup of tea 
dan':
la dana lingvo: qallunaatut
danc': to dance
danĝer': danger
dank': [qujana] qujanaq (OD) qujanar
dankon!: qujanaq!
dankegon!: qujanarsuaq!, qujanarujussuaq! (OD) qujanarujutsuar
ne dankinde!: illillu!
Danland': Qallunaat Nunaat
daŭr': to endure, to last
longedaŭr': sivisooq
de: from, of; supplies also the genitive
decembr' (la dek dua jarmonato): decembari
decid': aalajanger »nemovebl...?«
antaŭdecid': pilersaarut
defend': to defend
dek: [quli] qulit
dek unu: aqqaneq
dekstr': talerperleq
maldekstr': saamerleq
delfid' (saltobesto): kanngorooq
demand': aperivoq
dens': dense, thick
dent': (-j) kigut
dentokuracist': kigutit nakorsaat

dentegofiŝ' (»anarhichas lupus«): qeeraq
detru': to demolish, to destroy, to ruin
dev': must, ought, to be obliged
dezert': a desert, a wilderness
dezir': pilerig
di': naalagaq
digest':
birda digestujo: puiaq
dik': big, thick, stout
diligent': diligence, assiduity
dimanĉ': sapaat
dir': [oqar] oqarpoq
dis': dis-, asunder, into parts, e.g., ŝir'—to pull, dis'ŝir'—to pull asunder
disput': to contend for, to quarrel, to dispute
divid': to divide
disig', partig': aggorpaa, agguivoq
dolĉ': sweet
dolor': -unneq
aj! doloras!: naa'aa
doloret?: anniaat
sendoloril', fordoloril': niaqorissaat
dom': illu, (-j) illut 
domomastrino: ningiu
urb': illoqarfik »domhavejo«
ludomar', apartamentar': inissiarsuaq
don': to give
donac': pajugut
dorm': [sinni, sinna] sinippoq, (OD) ilanngaa
dormej', lit': siniffik
dormvestaĵ': sinngusit
dors':
dorsovangoj, pugo: nuloq, (-j) nullut
drink':  [tor], sor; imigassaq, (-j) imigassat;
du, dua horo: [marlu] marluk
dek du: aqqaneq-marluk
estas la dekdua horo; meztage: ulloqeqqarpoq
estas la dukvara horo; meznokte: ulloqeqqarpoq

duon' (pri familio): -ssaq
dub':
sendube! veras!: ilaana!
dum: while, whilst

E

e: the ending of adverbs; e.g., bon'e—well
eben': even, smooth
ebl': immaqa, (OD) uppa
ebri', alkohol': aalakoor
ec': -ssuseq
eĉ: even (adv.) also
eduk': to educate
edz': the husband
inedz': [nulia] nuliaq, (-j) nuliat
viredz': [iu, ue] ui, (-j) uit
edziniĝ': aappanippoq
efektiv': real, effective
eg':
grand', eg': -suaq (-j) -suit
egal': equal, like
eglefin' (fiŝospeco): suluppaagaq
ej': -fik, -ffik, -vik
ek:
ek...-u! (ekz. ni ekiru!): qaa!
ek; -as, -os: [ler] lerpoq
eks':
ekster': on the outside of, outwardly, without, out of
ekzempl': assersuutissaq
ekzist':
ekzist', malfor': peqarpoq
ekzist', hav': qar
el: from, out of
elefant' (besto): nagguaatsoq
elekt': to choose, to elect
elektr': inaallagiaq
em': inclined, disposed, accustomed
en: in
enu': to be weary, annoyed
envi': to envy
er': indicates a thing, taken as a separate unity
erar': to err, to be wrong, to be mistaken
erinaco (pikara besteto): eqqusaq
mara erinaco: eqqusaq
escept': to exclude, to except
esper':
esperanto: esperanto 
esprim': to express, to declare by words
est': -ippa
kiel estas? kiel fartas?: qanoq ippit?
estim': to esteem, to prize
esting':
malesting' (pri elektro, ktp): ikumavoq
fajroestingistejo: qatserisarfik
estr': the chief, the superior
et', ete: imi, -nguaq, (-j) nnguit (ekz. arnaq, virino; arna-nnguaq, virineto),
etaĝ': a floor, a story
etern': eternal
eŭrop': europa

F

fabel' (nevera historio):
oqaluttuaq, (-j) oqaluttuat
facil': light, easy
malfacil': artornarpoq
faden': thread
porkudra fadeno: ujalussiaq
fajf': to pipe, to whistle
fajr': inneq
fajroestingistejo: qatserisarfik
fal': to fall
neĝofal': apivoq
fald': to fold
famili': (-j) ilaqutariit
fand': aatsi
mineral': aatsitassat
far':
far', kuir', konstru': -lior (ekz.
kaffi-lior-p-unga, mi faris kafon)
refar': aammaarpoq
farm:
fart':
kiel fartas ci? kiel estas?: qanoq ippit?, qanorippit?, qanorik?
ĉu fartas ci ne malbone?: ajunngik?, ajunngilatit?
mi fartas bone: ajunng, ajunngilanga
febr' (varma malsano): kissarneqarneq
februar' (la dua jarmonato): februari

fek': anaq
fekej' (tualeto): anartarfik
feliĉ' (foje: bon!): nuann
fend': to split, to chop
fenestr': igalaaq, (-j) igalaat
fer' (metalospeco): savimineq »tranĉil-ilo«
fer', tranĉil': savik, (-j) saviit
ferm', ŝlos?: [matu, matto]
fermita: matoqqavoq
Feroaj Insuloj' (lando aldekstre ol Islando): Savalimmiut
fest': (?)sior
kafumo, tradicia manĝofesto: kaffemik
fiakr' (luaŭt): taxi
fianĉ': one who is betrothed, the bridegroom
fidel': faithful, true
fier': proud, haughty
fiks':
fiks' (senŝanĝ'): aalaakkaa
fiks', neŝanĝebl', nemovebl': aalaja
fil'
virfil': erneq, (-j) ernerit
infil': panik, (-j) paniit
fin', finiĝ', pret': [iner] inerpoq
fingr': inuaq, (-j) inussat
firm': firm, solid
fiŝ': [aalis] aalisagaq, (-j) aalisakkat
sekita fiŝo (manĝaĵo): panertut, panertuliaq
frostigita viando aŭ fiŝo (manĝaĵo; ofte fokaĵo): quaq
fiŝkaptist': aalisartoq, (-j) aalisartut
inkfiŝ' (polp'): amamikoq
eglefin': suluppaagaq
salm': kapisilik
trut': eqaluk
marstel' (stelforma fiŝeco): nerpissooq
trutet' (infaneca truto): eqalugaq
hipoglos' (brunplata, makula fiŝo): nataarnaq
hipoglos' (senmakula): qaleralik
limand' (palbruna plata fiŝo): nakunaq
gad' (blank-karna): saarullik
moru' (gadospeco): uugaq
dentegofiŝ' (»anarhichas lupus«): qeeraq
malov' (arĝenta; »mallotus villosus«): ammassak
fizik': fysikki
fjord' (profunda golfeto): kangerluk, (-j) kangerluit
flag', standard': erfalasoq
flank': side, flank
flar': to smell
flav': sungaarpoq
flava-ruĝa, oranĝa koloro: sungaartoq aappaluaartoq
flor': sikkersoq
flor', kreskaĵ': naasoq
papav': sungaartorsuaq
flu': to flow
alfluo (maraj ondoj): ulipoq
forfluo (maraj): tinipoq
flug'
to fly
flugveturil': timmisartoq
flugilej': mittarfik, (-j) mittarfiit
fluid': liquid, fluid
malfluidiĝa (rigidanta) sango: aagiak
foj': times (e.g., “four times”)
fojn': hay
fok', marhund': puisi
hornfok', (hornbalen', horna marhundo): qilalugu qernertaq
foksen' (dentetobaleno): niisa
foli': (pri kreskaĵo) mulequt
tefoli', te': [tii, tee] tii, (-j) tiit
fond': to found, establish
font': (deveno; pri akvofluo) aallaavia
for': piia
malfor', ekzist': peqarpoq
forir': aallarneq
forigil' (malskribil'): piiaat
forges', malmemor': puiorpoq
forĝ': [saffi] saffior 
metal': (-j) saffiugassat
fork': (pri manĝo?) ajassaat, (-j) ajassaatit
remilofork' (ligilo inter boato kaj remilo): ipuserfik, (-j) ipuserfiit

formik' (inseko): uniaaluk
forn' (manĝovarmil'): kissarsuut
fort': strong, vigorous
fos': to dig
frap': to hit, to beat
frat'
pli juna frato samsekse ol oni: nuka
pli juna infrato de viro: naja
pli juna virfrato de ino: aqqaluk
malpli juna frato samsekse ol oni: angaju
malpli juna infrato de viro: aleqa
malpli juna virfrato de ino: ani
fraterkul' (birdo kun nigra jako kaj oranĝa nazo): tulu
fraŭl': bachelor, single man
freŝ', nov': nutar
fromaĝ': immussuaq
frost': frost, coldness
frostigita viando aŭ fiŝo (manĝaĵo; ofte fokaĵo): quaq
frot': to rub
fru':  -aalluvoq, -jaalluvoq
tro malfru': inortuivoq
frukt', ber': paarngaq
frunt': forehead
fulm': lightning
fum', vapor': pujoq
fumil' (pipo): pujortaat
fumelirej', fumtub' (pri domo): pujoorfik
vaporŝip': pujortulik
motorboat': pujortuleeraq
fund': the bottom
fung' (kreskaĵo): pupik

G

gad' (fiŝospeco blank-karna): saarullik
gaj': gay
gajn': to win, to gain
gant': aaqqat, (-j) aaqqatit
gard': to guard, to keep
gast': guest
ge: of both sexes
generaci': (-j) kinguaariit
genu' (la kurbejo de la kruro): seeqqoq
german': tyski
glaci', kremglaciaĵ': siku, (-j) sikut, (-a) sikup
glacej', glacikamp': sermeq
peco el glacikampo: nilak
glacomont': iluliaq
glas': a glass, cup
glat': smooth, even
glav': sword
glit': to slide, to glide along (on ice)
gliti per ŝuoj: sisorar
glitŝu' (glitŝuilo): sisoraat
perhunda glitveturilo? hundaro?: qimusseq
glitveturil': (-j) qamutit
direkti glitveturilon: qimusser
glor': to glorify
glut': to swallow
gorĝ' (kola interno): toqqusaaq
grand': angivoq, angisooq, -kulooq
grand', eg': -suaq (-j) -suit
malgrand': [miki] mikivoq, (-j) mikipput
malgrand, et?: araq, -nnguaq
gras': orsoq
grat': scratch
gratul': to congratulate
grav': grave, important
bonas ĝi! bone! ne gravas: ajunngilaq!
griz', cindrokolor': qasertoq
gron', gronland': kalaal
gronland': Kalaallit Nunaat
la gronlanda lingvo: kalaallisut
gronlandan': kalaaleq, (-j) kalaallit
gronlanda manĝo: kalaaleq, (-j) kalaallit
guf', ŝtrig': uppik
gust': the taste
bongustas!: mamaq!
gut': to drop; gut'o—a drop

Ĝ


ĝarden': a garden
ĝem': to groan
ĝentil': genteel
ĝi, ŝi, li: it
ĝis:
malĝis nun: maannamiit
ĝis revido!: (pri ne longa tempo) baj!, baaj!, takuss! (OD) dagijuud! (pri longa) inuulluarit!
ĝoj': to rejoice, to be glad

H

ha!: ha! ah!
hajl': the hail
hak':
hakil: ulimaat
haladz': bad exhalation
halt': to stop, to make a stay
har': nujaq, (-j) nutsat
haring': a herring
haŭt': skin, hide
besta haŭt': ameq, (-j) ammit
balena haŭto: mattak
hav', ekzist': qar
ne hav': -qanngilaq, (-j) qanngillat
he! hej!: alee!
hejm':
hejmir': angerlar
hejt': to heat, to make a fire
helikoflugil' (turnada flugveturilo): qulimiguulik, (pruntito eldana) helikopterit
help': ikior
hepat' (korpaĵo kiu purigas la sangon): tingu
herb': ivik, ivikk
marherb' (algeo): qeqquaq
timia' (spico): tupaarnaq
hered': to inherit
hieraŭ: ippassaq (OD) ippatsar
hieraŭhieraŭ: ippassaani
hieraŭ(tagonomo), lasta (tago): -nngormat
hieraŭjar': siorna
hipoglos' (plata fiŝo): qaleralik
hipopotam' (besto): imermiutarsuaq
ho!: oh!
hodiaŭe, ĉi-tage: ullumi, (OD) uddumi
hom': inuk, (-j) inuit
honest': honest
hont': shame
hor': akunneq, (pruntito eldana) tiimi
estas la ...-a horo: ...nngorpoq
je la ...-a horo: (unua, sesa) -mut; (aliaj horoj) -nut
horloĝ':
poŝohorloĝ, tempomezuril': nalunaaqutaq, (-j) nalunaaquttat
hotel': hoteli
humil': humble
hund': [qimm] qimmeq, (-j) qimmit
hundid': qimmiaraq
perhunda glitveturilo? hundaro?: qimusseq
marhund', fok': puisi
horna marhundo, hornfok': qilalugu qernertaq

I

i: indicates the infinitive in verbs
ia: some
ial: by whatever cause
iam: sometime
id': araq
ie: somewhere
iel: in some manner
ies: someone’s
ig': to cause anything to be in a certain state
iĝ': -neqar, -nngor?
il', ilo: sannat, (-j) sannatit
ili: they
in': [arna] arnaq, (-j) arnat
ind': worthy
infan': meeraq, (-j) meeqqat
infanet', freŝnaskit': innuusiaq
porinfana instruisto: meeqqerisoq
ing': a thing into which something else is put
ink': pilikki
inkskribil': allaatitaq
inkfiŝ' (polp'): amamikoq
insekt': sullineq, (-j) sullinerit
instru': to teach
instruist', lernigist': ilinniartitsisoq
porinfana instruisto: meeqqerisoq
insul': qeqertaq
insult': to insult, to outrage
int': indicates the past participle (active)
intenc': to intend
inter: between
intern': inwardly, internally
invit': to invite
io: somewhat, something
iom: any, some
iometo, et': kippoq (ekz- dormi iomete)
ir':
piedir': pisu
hejmir': angerlar
enir': iser
eniru ci: iserit
enirej': isertarfik iserpunga
elir': [ani] anivoq
supre iri: majuarpoq
forir': aallarneq
is: (foje) manna
ist': for job
it': indicates the past participle (passive)
iu: someone

J

j: indicates the plural
ja: however, nevertheless
jak': kavaajaq, (-j) kavaajat
anorak' (jako kun kapuĉo): annoraaq
jam: -reer
januar' (unua jarmonato): januari
jar', (vintr'): uki
hieraŭjar': siorna
kiom vintrojn (jarojn) havas ci?: qassinik ukioqarpit?
je: may be translated by various prepositions
jen: (jen! nur imagu!) aali!
jes: (ĝentile) aap, (ne ĝentile) suu (OD) iiji
ju... des: -neruguni …-nerussaaq
jul' (vintrofesto): juulli
julokant': juullisiut
jula fenestrostelo: ulloriaasaq
julkoro (ornamento): uummataasaq
juli' (la sepa jarmonato): juuli
juĝ': to judge
jun': inuusuttoq
maljun': utoqqa
injunul': niviarsiaq
virjunul': nukappiaq
maljunul': utoqqaq, (-j) utoqqaat
jung' (por hundoj ktp): anu
juni' (la sesa jarmonato): juuni
just': just, equitable

Ĵ

ĵaŭd', kvartag': sisamanngorneq
ĵet': to throw, to cast
ĵur': to swear
ĵural' (informilo): aviisi, (-j) aviisit
ĵus: (ĵus nun): aatsaat

K

kaf': kaffi
kafumo, tradicia manĝofesto: kaffemik
kaj: -lu, -llu (ekz: illit, ci; illi-llu, kaj ci)
kajak', boat': qajaq, (-j) qaannat
kajer': stitched book of writing paper, a copy book (in schools)
kakaaĵ' (ĉokolad'): sukkulaat, (-j) sukkulaatit
kaldron': kettle, caldron
kaleŝ': cab, a light cariage
kalk': qeqoq
kalkul': to count, to reckon
kamen': chimney, fireplace
kamp':
kamp', mont': qaqqaq, (-j) qaqqat
kanap': a sofa
kandel': naneruut
kandeling': naneruuserfik
kankr':
markankret' (salikok'): raaja, (-j) raajat; qullukkat
kant', melodiaro: erinarsuut
kantolibr', melodiaroj: erinarsuutit
julokant': juullisiut
kap': niaqoq, (-j) niaqqut
kapuĉ' (kapokovrilo ligate jakon): nasaasaq
kapt':
fiŝ(kapt)il' (porfiŝa hokfadeno): aalisaat
fiŝ(kapt)ist': aalisartoq, (-j) aalisartut
fiŝ(kapt)ej': aalisarfik
fiŝ(kapto)ŝip': aalisariut
fiŝkaptad': aalisarneq
kapr': savaasaq, (-j) 
kar': (multekost') akisu, (belet') -nnguaq
malkar': (malmultekost) akiki
karb' (nigra brulaĵo): aamarsuit
kares': to caress 
karvi' (spico): kumaasaq
kastor' (besto): kiggiaq
kaŝ': to hide, to conceal
kat': qitsuk
katolik': katuuleq
kaŭz': to cause, to occasion
ke: that (conj.)
kelk': some, certain
kemi': kemii
kest': box, chest
kia: what; e.g., kia hom'o—what man; kia tag'o—what day
kial: sooq
kiam: (pri is-tempo) qanga?, (pri os-tempo) qaqugu?
kie: sumi
kie estas?: sumiippa? naak?
kien: sumut
el kie: sumit
kie ajn: sumiluunniit
kiel: (foje: kio) qanoq 
kie estas?: qanoq-ippa?
Kiel nomiĝas ci?: qanoq ateqarpit?
kies: whose; e.g., kies libr'o—whose book?
kio: suna
kio estas?: sunaana?
kiom: qassit
kirl': aalater
kirlil': aalaterut
kis': kunissivoq, (ig) kunippaa
kiu?: (pri homo) kina? (pri objekto) sorleq?
kiu, kiuj(?): suna? (-j) suut?
klar': clear
knab':
inknab': niviarsiaraq
virknab': nukappiaraq
kok': kukkukooq
virkok': kukkukooq angutiviaq
inkok': marloraaq, kukkukooq arnaviaq
kol': (korpe) qungaseq, (botele) torluk
kola interno, gorĝ': toqqusaaq
koleg': a colleague
kolekt': katersivoq
kolektejodom', muzej': katersugaasivik
koler': kamap
kolon': column, pillar
kolor': qalipaat
koloreg', kolorplen': qalipaatigissaartoq
komb': to comb
komenc': aallaqqaat
komencanto (freŝbakito): pileqqaaq
komerc': to trade, to traffic
kompat': to compassionate, to bear with
kompren': passi
sensci', malkompren': naluvoq
mi ne scias, mi ne komprenas: naluara
komunum': kommuni
kon': to know
kondiĉ':  condition
konduk': to conduct, to lead
konfes': to avow, confess
konsent': to consent
konserv': to preserve, to keep
konsil': to counsel, to advise
konsol': to console, to comfort
konstant': constant, steadfast
konstru': to construct, to build
konsul': 
konsulej' (pri landoj): konsuleqarfik
kontent': content, satisfied
kontraŭ: against
kontuz' (blua marko surkorpe): tilluusaq
konven': to suit, to agree
kor': (pri la korpo?) uummat, (-j) uummatit
korn': a horn
korp': timi
kort': the court, courtyard
korv' (nigra birdo): tulugaq
kost': to cost
multekost', kar': akisuvoq
malmultekost', malkar': akikippoq
kovr': to cover
kraĉ': to spit
krajon': a pencil, a crayon
kramf' (kramposento enkorpe): qilusoorneq
kramp':
kramposento enkorpe): qilusoorneq
kravat': a cravat, neckcloth
kre': to create
kred': to believe
kresk': to grow, to wax
kreskaĵ', flor': naasoq
kret': chalk
kri': to cry
kron': (monospeco) (-j) kronit
kruc': a cross
krur': niu, (-j) nissut, niut
kubut' (la kurbejo de la brako): ikusik
kudr': to sew
kudril': meqqut
kuir': iga
kuirej': igaffik
kuirist', kuirant': igasoq
kuiros mi: igassaanga
ne tutkuirita: aapa
kuk': kaagi
kul' (insekto): ippernaq
kuler': [alussa] alussat, (-j) alussaatit
tekuler' (kuleret'): alussaateeraq
kulp'
culpable, guilty
kun, kune: ilaagami?; -innaq (-j) innaat?
kunikl': kaniina
kunikleg' (leporo): ukaleq
kupr' (ruĝa-oranĝa metal): kanngussak
kur': to run
kurac':
kuracist': nakorsaq
dentokuracist', dentist': kigutit nakorsaat
kuraĝ': courageous, resolute, bold
kurten': curtain
kusen': a cushion
kuŝ': (pri homoj) innangavoq
kutim': to accustom one’s self to
kuz': illoq
kvankam: though, although
kvar: sisamat
kvin: tallimat

L

l', la: (ne ekzistas gronlande)
labor': [suli] sulivoq; laborejo: suliffik
laboreg': aallu
laborem', boncerb': pikkorippoq, (-j) pikkoripput
lac': [qasu] qasuvoq
lag': taseq, (-j) tatsit
lakt': immuk 
sekita lakto, pulvrolakto: immuit
lam': lame
lamp', plorer': qulleq, (-j) qulliit
land': nuna, (-j) nunat, (-a) nunap
lang': oqaq
lantern': a lantern
larĝ': large, broad
larm': a tear
las': to let, to permit, to allow, to leave
last': kingulleq
laŭ: in conformity with, conformably, according to
laŭd': to praise, to commend
laŭt': aloud, loudly
lav': to wash
lecion': a lesson
leg': [atua] atuarpoq
legom': naatitaq
leĝ': law
leon' (besto): løveq
leopard' (besto): milakulaaq
lepor' (kunikleg'): ukaleq
lern':
lernej': atuarfik, (-j) atuarfiit
lernant', student': ilinniartoq
lernigist', instruist': ilinniartitsisoq
lert': silatuvoq, (lert', rapid') aalassarippoq
leter', poŝt' (ne laŭreg): allakkat, (-j) allakkat
lev': (stari) nikui, (ellitiĝi) maki
li, ĝi, ŝi: he
liber': free
libr': atuagaq, (-j) atuakkat
libropruntejo (biblioteko): atorniartarfik »pruntejo«
lig': to bind
lign', arbaĵ': qisuk
limand' (palbruna plata fiŝo): nakunaq
lingv': [ors] orsoq, (-j) orsut
lip': lip
lit': siniffik »dormejo«
ellitiĝ': maki
liter':
literar' (alfabet'): naqinneri
loĝ':
lok': place, spot
long': (interspaco) takivoq, (tempo?) pilaarpoq
longedaŭr': sivisooq
lud': to play
pilkolud': arsar
lum': to light, to shine
mallum': taarpoq
lun', monat': qaammat
lund', unutag': ataasinngorneq
lup': amaroq


M

maĉ': to chew
magazen': store, a shop
maj' (la kvina jarmonato): apriili
makul': a spot, a speck
mal':
malgraŭ: in spite of, notwithstanding
malov' (arĝenteca fiŝo; »mallotus villosus«): ammassak
man': assak, (-j) assaat
manĝ': neri, (OD) nii; [-tor], -sor
manĝej': nerisarfik
manĝej' (tablo): nerrivik
manĝ', trink': [sor] sorpoq
manĝaĵ': (-j) inuussutissat
sekita fiŝo, sekito (manĝaĵo): panertuliaq, panertut
balena haŭto: mattak
ventrokarno: qiporaq
sebo elventra: iloqutit
frostigita viando aŭ fiŝo (ofte fokaĵo): quaq
hepat' (korpaĵo kiu purigas la sangon): tingu
vostostro: pamialluk
foka (marhunda) mano kaj brako: tajarneq
kafumo, tradicia manĝofesto: kaffemik
mank': -kitsoq
mar': [ima] imaq, (-j) imat
mareg', ocean': imarpik
marbord': sissaq
marherb' (algeo): qeqquaq
marstel' (stelforma fiŝeca ulo): nerpissooq
mara skorpi': kanajoq
mara erinaco (mara pikarulo): eqqusaq
mard', dutag': marlunngorneq
markol' (landaĵo): ikerasak
mart' (la tria jarmonato): martsi
mast' (ŝipaĵo): napparut, (-j) napparutit
mastr': master
domomastrin': ningiu
matematik': matematikki
maten': the morning 
ĉi-matene (is-tempe): ullaaq
bonan matenon!: kumoorn!
matur': ripe, mature
meduz': nuarluk
melodi': erinaq
»melodiaro« kanto: erinarsuut
»melodiaroj« kantolibro: erinarsuutit
mem: self
memor': to remember, to keep in mind
malmemor', forges': puiorpoq
mensog' (malvere diri): sall
merit': to merit, to deserve
merkred', tritag': pingasunngorneq
met': to put
metal': (-j) saffiugassat
ruĝa metal, oranĝa metal, kupr': kanngussak

mev' (birdospeco): naaja
mev' (tri-fingra): taateraaq
mez', centr': qeqqa
mezur': to measure
mezuril': titartaat
mezur': tempomezuril', poŝohorloĝ': nalunaaqutaq, (-j) nalunaaquttat
mi: uanga; -unga
miks': to mix, to mingle
mil: thousand
milit': war
mineral': (-j) aatsitassat
mir': to be astonished, to wonder
mirtel' (blua vakcino; berospeco): kigutaarnat nagguii
mizer': misery, poverty, wretchedness
moder': moderate, temperate
modest': modest
mol': soft, tender
molusk': uiloq
mon': aningaasat
moner': aningaasaq
salajr': aningaasarsiat
monat', lun': qaammat
mond': silarsuaq
mont':
mont', kamp': qaqqaq, (-j) qaqqat
glacomont': iluliaq
fajromont' (vulkan'): iluliaq
montr': to show
mord': to bite
morgaŭ: aqagu, (OD) arangi
morgaŭmorgaŭ: aqaguagu
mort': to die
moru' (gadospeco): uugaq
moŝt': highness, majesty
motor': motoori, (-j) motoorit
mov': nuunneq
fiks', neŝanĝebl', nemovebl': aalaja
mult': amerlasuut
mur': iigaq, (-j) iikkat
skribmur' (lerneje): allattarfissuaq
murmur': to murmur
mus': teriaq
musk' (kreskaĵo): issuatsiaat
muskobov' (ŝafobovo): umimmak
muŝ' (insekto): niviugak
muze': teriaq
kolektejodom', muzej': katersugaasivik
muzik': nipilersorneq
ludi muzikon: nipilersor

N

n:, n-formo, on-formo: (-on) -mik, (-ojn) -nik,
naĝ': to swim
najbar': neighbour
najl': kikiak, (-j) kikissat
nask': inuu
naskiĝotag': [innui] inuuik
freŝnaskit', infanet': innuusiaq
naŭ: qulingiluat
naz': qingaq
ne: naa; naamik; -nngi, (OD) eeqqi, (dialekte) naagga
ĉu ne?: ilaa?
nebul': mist, fog
neces': indispensable, necessary
neĝ': aput
neĝer': qanik, nittaalaq, (-j) qaniit, nittaallat
neĝofal': apivoq, nittaappoq
neĝoŝuoj: (-j) apusiutit
neĝo surtera: aput
neĝo freŝfalita: aperlaaq
neĝo ĉiama (neniam fandiĝos): aajuitsoq
neĝo malmola: manngeqqak
neĝo dika: apussarinneq
neĝo piedomalflosiga (profunda): maagaliornartoq
nek... nek: neither—nor
nenia: not any
neniam: never
nenie: nowhere
neniel: by no means, in no wise
nenies: nobody’s
nenio: nothing
neniu: nobody, no one
nep': grandchild
nev': soraluaq
ni: uagut
nigr': qernertoq
nj':
nobl': noble
nokt', hieraŭnokt': unnuaq
bonan nokton!: sinilluarit!
tranokt': unnuivoq
nom': ateq
nomiĝ': ateqar »nomhav, nomekzist«
persona nomo: siuliaqut
homo kiu nomiĝis laŭ la nomo de mortinto: atsiaq
nombr': n
nord': avanna
malnord': kujataa
nov', freŝ': nutaaq, nutar
denove, ankaŭ: aamma-
re, denov'?: -qqip
novembr' (la dek unua jarmonato): novembari
nub': nuiaq
nud': naked
nuks': nut
numer': normu
nun:  massakkut, maanna (OD) damadda
malĝis nun: maannamiit
nur: -innaq
nutr': to nourish, to nurse (a child)

O

o:
obe': naalag
obeem': naalappoq
objekt': an object
obl':
obstin': obstinate, stubborn
ocean', mareg': imarpik
odor': to exhale fragrance, to smell
ofend': to offend, to wrong
ofer': to offer
oft': often
io: [arla?] arlaat
ok: arfineq-pingasut »ses-tri«
okaz', ĝi?: pi
oktobr' (la deka jarmonato): oktobari
okul': isi, (-j) isit
okup': to occupy
ol: than, as
ole': oil
ombr': shadow, shade
ombrel': parasol, umbrella
on': makes fractions out of numerals
ond': the wave
oni: (pron. indef. plur.) one, they, people, man
onkl':
inonklo (el la inpatra familio): aja
inonklo (el la virpatra familio): atsa
vironklo (el la inpatra familio): angaa
vironklo (el la virpatra familio): akkaa
ont': indicates the future participle (active)
op': indicates collective numerals; e.g., du—two, du'op'—two together 
opi': opiummi
oportun': opportune, convenient
or': gold
oranĝ' (frukto): appelsiina, (-j) appelsiinat
flava-ruĝa, oranĝa koloro: sungaartoq aappaluaartoq
orient': kangia
malorient': kitaa
ord': order
ordinar': ordinary, common, usual
ordon': to order, to command
orel': siut, (-j) siutit
os: -ssa
ost': a bone
vostostro: pamialluk
ot': indicates the future participle (passive)
ov': mannik
ovoflavo: manniup aappaluttortaa »ova ruĝo«

P

pac': peace
paf':
(pafil') ĉasil': aallaat
pag': to pay
paĝ': a page
pajl': straw
pak':
pakaĵ': poortugaq
pal': qaamasoq
palac': a palace

palat' (platono enbuŝe), plafon': qilaaq
palp': to feel, to handle gently
palpebr': eyelid
pan', bak': [iffi] (bruna pano) iffiaq, (-j) iffiat 
palpano, blanka pano: iffiaq qaqortoq
pan' buterita: qallersukkat
pantalon', krurovestaĵ': (-j) qarliit
papav' (florospeco): sungaartorsuaq
paper': paper 
papili': pakkaluaq
papilid' (larvo): aassik
pardon': to pardon, to forgive
parenc': relation
parker': by heart, by memory
parol': oqaluppoq
preĝej': oqaluffik »parolejo«
poŝ-teleparolil: mobili
part': aggorneq
partig', disig': aggorpaa, agguivoq
pas': to pass, to go by
pastr': [palasi] palasi, (-j) palasit
paŝ': to step, to stride
patr':
patro vira: [ataata], (-j) ataatat
patro ina: anaana, (-j) anaanat
duonpatro vira: ataatassaq
pec': a morsel
pedik' (insekto loĝante surhaŭte): kumak
pel': to pursue, to chase
pen': to endeavour, to do one’s best
pend': to hang
penicilin' (kuracilo): penicillini
pens': to think
pentr': to draw
per: through, by, by means of
perd': to lose
permes': to permit, to allow
person':
persona nomo: siuliaqut
pes': to weigh (someone or something)(vb. act.)
pet': to pray, to beg
pez': oqimaappoq
pi': pious
pied': isigak, (-j) isikkat
piedir': pisunneq
pik': to prick, to sting
pilk': [arsa] arsaq
pilkolud': arsarneq
pingl': a pin 
pingveno (arktikbirdo): isarukitsoq
pip' (fumilo): pujortaat, (-j) pujortaatit
pipr' (ne laŭreg): qasilitsut, (-j) qasilitsut
pir': a pear
plac': a place, a square
plaĉ': to please
plafon', palat' (platono enbuŝe): qilaaq
plank', malplafon': nateq
plank', malplafon': nateq
plast': plastikki
plastaĵa teksaĵo: polyesteri
plej: most (adv.)
plen', enhavant': imalik
plend': to complain
plezur': pleasure
pli: -neru
pli kaj pli: -riartor
unu pli! refaru unufoje!: aammalu!
plor':
plorer', lamp': qulleq, (-j) qulliit
plum': pen; feather
plumb', stan': aqerloq
pluv': sialuk
po: forms distributive numerals; e.g., kvin—five; po kvin— five apiece
politik': politikki
polp' (inkfiŝ'): amamikoq
polv': dust
pom': iipili
terpom': naatsiiaq (pruntito eldane) katorfili
pont': a bridge
popol': people, nation
por: for
pord': [mat], matu, (-j) matut
pordotenej' (tenilo): matserfik, (-j) matserfiit
pork': puuluki
port':
alportu ĉi tien!: qaaguk!
alport', ŝvit': aaller
post: after (prep.)
postul': to require, to call for
poŝ': kaasarfik
poŝt', leter': allakkat, (-j) allakkat
poŝtomark': frimærki
pot', kuiropot': iga, (-j) igat, (-a) igap
pov': -sinnaa
pra': (pri familio) -qqii
pram' (akvoveturilo granda): ikaaqtaat
prav': being right
preĝ': to pray, to say prayers
preĝej': oqaluffik »parolejo«
prem': to press, to oppress
pren': to take
prepar': to prepare
pres': to print
preskaŭ: almost, nearly
pret', finiĝ': inerpoq
pretit'?: piartor
prezent': to present, to represent, to introduce
pri: concerning, on, of, about
printemp': the spring
pro: for the sake of
profund': itivoq
proksim': qanippoq
malproksim': ungasippoq
alproksimiĝ', ven': agger
promen': pisuppoq
promes': to promise
propon': to propose
propr': one’s own
prov': to try, to essay
prudent': prudent, reasonable
prunt': atorniarpoq
libropruntejo (biblioteko): atorniartarfik »pruntejo«
dorsovangoj, pugo: nuloq, (-j) nullut
pug' (dorsovangoj): nuloq, (-j) nullut
pulv': gun-powder
pulvor': powder
pun': to punish
pup' (ludaĵo): inuusaq
pur':
malpur': ipertuvoq
purpur', violkolor': tunguusaq
puŝ': to push
putr': to rot, to putrify, to grow putrid

R

rad': a wheel
radi': a ray, a beam, a spoke of a wheel
radik': root
rakont': to relate, to tell
ramp': to creep, to crawl
ran' (saltoamfibio): naraseq
rand': the bank, shore, edge, border
rapid': rapid, swift 
raj' (plata ŝarko): eqalussuup nulia
rajt': pisussaaneq
raz': to shave
re, denov'?: -qqip
refar': aammaarpoq
reg': to reign, to govern
regn': kingdom, realm
regul': a rule
reĝ': a king
rekt':
rekte alantaŭe: siumuinnaq
rekompenc': to recompense, to reward
religi': upperisarsiorneq
rem' (movi boaton perbrake):
remil': iput, (-j) iputit
remilofork' (ligilo inter boato kaj remilo): ipuserfik, (-j) ipuserfiit
remboat': umiatsiaq, (-j) umiatsiat
renkont': naapippoq
renvers': to overthrow, to pull down
respond': aki
ne respond(is): akinngilaq
rest': to remain
malrest' (ekz. ne ekzistas pli manĝaĵoj): nunguppoq
revoluci': mumisitsineq
ricev': to receive
riĉ': rich
rid': illarpoq
rigard': to look at, regard
ring': a ring 
rimen' (tukostrio por supren-teni pantalonon): ujatsiutit
rinocer' (kornbesto): siissisoq
ripet': to repeat
ripoz': to repose, to take rest
river': kuuk, (-j) kuut
rododendr' (florospeco): oqaasaq
romp':
rompit': aserorpoq
rond': circle
rosmar': aaveq, (-j) aarfit aŭ aarrit
rost': to fry, to roast
roz': a rose
ruĝ': aappaluppoq
flava-ruĝa, oranĝa koloro: sungaartoq aappaluaartoq

S

sabat': arfininngorneq
sabl':
sabler': sioraq
saĝ': wise, sage
sak': pooqattaq, (pruntito eldana) taski
lernsako: atuagaasivik
sal': salt
salajr' (monoricevi post laboro): aningaasarsiat
salat' (ne laŭreg): salaatit, (-j) salaatit
salikok' (markankret'): kinguppak, raaja, (-j) raajat
salm' (fiŝospeco): kapisilik
salt': to spring, to jump
salut': to salute, to hail
*saluton!: haluu!, aluu!, aluunnguaq!, inuugujoq!, alaj!, alææ!
sam': same
san': peqqissoq
malsan': [nappa] nappaat
malsanulej': napparsimmavik
sukeromalsan' (diabeto): sukkor
malvarmum' (malsan'): nuak
varma malsano (febro): kissarneqarneq
resaniĝej': peqqissarfik
sang': aak, [aagi] aagia, aanaar
sangomalriĉa: aakitsoq
versang':  (OD) aaviaar
donacita sango: aalersuutissaq
sankt': (pri dioj) illernartoq; (pri homoj) iluartoq
sap': qaqorsaat
sat': satiate, full
sav': to save
sci': to know
sensci', malkompren': naluvoq
sciur' (besteto): sissinnguaq
scienc':
vivscienc': pinngortitalerineq
se: if
seb' (grasaĵo por manĝaĵoj kaj kandeloj): 
sebo elventra: iloqutit
sebo el remaĉulo (bovo, cervo ktp): tunnoq
sed, tamen: kisianni; -li
seĝ', sidej', sidil': issiavik
brakseĝ': issiavissuaq
sek': paner
malsek': aqitsoq
sekita viando aŭ fiŝo (manĝaĵo): panertuliaq, panertut
sekv': (agido, efiko) kinguneq, (-j) kingunerit
sem': naraseq, (-j) naratsit
semajn', septag':
a week
semajnofin': weekend
sen: without
senc': sense, meaning
send': to send 
forsend': aallartitaq
sent': to feel, perceive
trosentig', trosentem': sapigaqarneq
serpent' (vermet'): pulateriaarsuk
sep: arfineq-marluk »ses-du«
septembr' (la naŭa jarmonato): septembari
serĉ': to look for, to search
serpent': serpent, snake
serur': to lock
serv': to serve
servist', domhelpist': kiffaq, (-j) kiffat
ses: (numero) arfineq, (kvanto) arfinillit
sever': severe, sharp
si: one’s self, himself, themselves, etc.
sid' (seĝ'): issiavoq
sidej', sidil', seĝ': issiavik
brakseĝ': issiavissuaq
sigel': to seal
sign': a sign
signif': [isuma] isumaq, (-j) isummat
silent': to be silent
simil': resembling, similar, like
simpl': simple, common
sinjor': lord, master 
skarp' (kolotuko): qungasequt
skrib': alla
manskrib': allaaseq
malskribilo, forigilo: piiaat
skribej' (tablo, ofico): allaffik
skribmur' (lerneje): allattarfissuaq
inkskribil': allaatitaq
plumbskribil': aqerluusaq
sku' (ekmovigi): aalappaa
sobr': sober
societ': society
soif' (trinkvol'): to be thirsty
sol': sole, only, unique
somer': summer
son': (pri sonilo) sianer
sonil': sianeq, (-j) siarnit
sonĝ': [sinnatto] sinnattoq; (??) sinnattugaq
sonĝi: sinnattorpoq
sonĝigi (luli, dromigi): sinnassarpaa, sinnassaavoq
sonor': to buzz, to hum
sort': lot, chance, destiny, fate
sovaĝ': nujuartaq
spec': a species, kind
spegul' (memvidilo): tarrarsuut
spic': akuutissaq, (pruntito eldana) krydderi
timia': tupaarnaq
spir': anersaaq
sport': eqaarsaarneq
sprit': witty
stal': stable, stall
stan', plumb': aqerloq
plumbskribil': aqerluusaq
star': (leviĝi) nikui
stat':
malbon': [ajo, aju] ajorpoq, (-j) ajorput
stel'
jula fenestrostelo: ulloriaasaq
marstel' (stelforma fiŝeco): nerpissooq
stomak': stomach
strat': a street
stud':
landostud' (geografio): nunalerineq
student', lernant': ilinniartoq
sub: under, beneath
subit': sudden
suĉ': to suck
sufer': to suffer
sufiĉ': tassa 
sufiĉas!: taama!
suk', fruktosuk': tungu
sukakvo, sukotrinkaĵo: saftevandi
suker': sioraasat, (peco) sukkut, (-j) sukkut 
sukeromalsan' (diabet'): sukkor
falomalsan' (epilepsi'): noqartarneq
sun': sun
sup': qajoq, (-j) qajut; (pruntito eldane) suppa
super: above (prep.)
supr': above (adv.), at the top
supre iri: majuarpoq
sur: on, upon
surd': deaf (adj.)
surtut': coat, overall?

Ŝ

ŝaf': sava, (-j) savat
ŝafobov' (muskobov'): umimmak
ŝajn': to seem, appear
ŝancel': to totter, to stagger
ŝanĝ': to change
monoŝanĝ': (ekz. de la dana al la islanda) aggortitsivoq
senŝanĝ' (fiksa): aalaakkaa
fiks', neŝanĝebl', nemovebl': aalaja
neŝanĝ': aalarianngilaq
ŝark': eqalussuaq »trutego«
plata ŝarko (rajo): eqalussuup nulia
ŝaŭm': qapuk
ŝel': shell
ŝerc': to jest, joke

ŝi, ĝi, li: it
ŝip': umiarsuaq, (-j) umiarsuit
ŝipej': umiarsualivik
vaporŝip': pujortulik (pujor = fum)
ŝir': [pila]
sitel' (ujospeco): qattaq
ŝlos': matuaa
ŝlosil': matuersaat
ŝmir': to smear, to spread
ŝpruc': to spout, to sprinkle
ŝnur': a rope, a string, a cord
ŝpar': to spare
ŝrank': cupboard, clothespress
ŝtal': steel
ŝtel': to steal 
forŝtel': aallaruss
ŝtof': stuff
ŝton': [uja] ujarak, (-j) ujaqqat
ŝtop': to stop, to cork
ŝtrig', guf': uppik
ŝtrump': alerseq, (-j) alersit
ŝtup': step; ŝtup'ar'—staircase, stairs, ladder
ŝu': skooq, (-j) skuut
glitŝu' (glitilo): sisoraat
neĝoŝuoj: (-j) apusiutit
ŝuld': to owe, to be indebted
ŝut': to empty out (corn, etc.)
ŝvel': to swell
ŝvit':
ŝvit', alport': aaller

T

-it: -gaq. (ekz: ilikkar = lern', ilikkar'gaq = lern'ito)
tabl': nerrivik »manĝejo«
tabul': a board
tag': ulloq
sekva tago: aqaguani
por semajnotagonomi: (numero)nngorneq
hieraŭ(tagonomo), la lasta (tago): -nngormat
morgaŭ(tago), la venonta (tago): -nngorpat
ĉi-tage, hodiaŭe: ullumi
bonan tagon!: kutaa!
naskiĝotag': [innui] inuuik
tajlor': tailor
tamen, sed: kisianni
tapiŝ': natersuaq
tas':
tetas': tiitorfik, (-j) tiitorfiit
taŭg': to be of use, to be fit for
te', tefoli': [tii, tee] tii, (-j) tiit
tetas': tiitorfik
tebolil': tiiporti
tegment': roof 
tele-, tel': 
teleparolil', tempomezuril': sianeq, (pruntito eldana) telefooni
poŝ-teleparolil': mobili
teler': plate
temp' piffissaq
tempomezuril': nalunaaqutaq, (-j) nalunaaquttat
ten': to hold
tenej' (por vestaĵoj): sikaavik
tend': tupeq
tendarej': tupertarfik
tent': to tempt
testudul' (ŝirmilata reptilio): saaniluk, (-j) saaniluit
ter': issoq
terpom': naatsiiaq (pruntito eldane) katorfili
terur'
terror
tetr' (arbara koko; birdospeco): aqisseq, (-j) aqissit
tia: such
tial: therefore, for this reason
tiam: then, at that time
tie: ikani
ĉi tie: uani, (tempo?) maani
venu ĉi tien!: qaagit!
alportu ĉi tien!: qaaguk!
ne estas ĉi tie, estas fore: peqanngilaq
tiel: taama
tiel, tia: ima
sufiĉas!: taama!
tigr' (besto): tiigeri
tim': to fear
tio: it, this, that
tiom: so, as much or many
tir': to draw, to pull
tiu: taanna
ĉi tiu, tiu?: una
tol': linen
tomb': a grave, a tomb
tond': to shear, to cut the hair
tondil': (-j) qiuutit
tondr': to thunder 
tost': to toast
toston!: kasuutta!
tra: through
traduk': translate
tranĉ': to cut
tranĉil', fer': savik, (-j) saviit
tranĉileg': savissuaq
trankvil': tranquil, quiet
trans: over, across
tre: assut
trem': to tremble, to shake, to shiver
tremet': aalarianngilaq
tren': to draw, to drag, to trail
tri, tria horo: [pingasu] pingasut
trink': [tor], sor; imerpoq
sukero-karbonita trinkaĵo: sodavandi
tro: too
tromp': to deceive
trov': to find
tru': a hole
trut' (fiŝospeco): eqaluk
tualet' (fekejo): anartarfik
tuj: immediately
tuk': a handkerchief
tur': a tower
turment': to torment
turn': to turn
tus': to cough
tuŝ': to touch, to lay one’s hand on
tut': naallugu

U

u: indicates the imperative (in verbs)
uj':
sitel': qattaq
ul': a being, possessing some quality
um:
ung': kukik
unu, unua horo: [ataas] ataaseq
dek unu: (numero) aqqaneq, (kvanto) aqqanillit
estas la dekunu-a horo: aqqani-nngorpoq
urb': illoqarfik »domhavejo«
la ĉefurbo gronlanda: Nuuk
urs': nanu, (-j) nannut
blanka urso: nanoq, (-j) nannut
bruna urso: allaq
us: indicates the conditional (subjunctive)
uson':
usono (lando): Amerika
usonano: Amerikarmiu
util': useful
uz': to make use of

V

vaks': wax
van': vain, fruitless
vang':
dorsovangoj, pugo: nuloq, (-j) nullut
vapor': aalaq, (fum', vapor'): pujoq
vaporŝip': pujortulik
varm': [kia] kiak
varmeg': kissartoq
forn' (manĝovarmil'): kissarsuut
malvarm': nillertoq
malvarmeg': (pri vivaĵo) qiiavoq
varma malsano (febr'): kissarneqarneq
malvarmum' (malsan'): nuak
vast': vast, spacious
vaz': vessel
vek' (maldormiĝ): iter
vel' (ŝipaĵo): tingerlaat, (-j) tingerlaatit
velk': to fade, to wither
ven': [tikipp] tikippoq, (OD) akkitsa
bonvenon!: tikilluarit!, (-j) tikilluaritsi!
reven': uteqqilluni
elven', deven': neerpoq
alproksimiĝ', ven': agger
venu ĉi tien!: qaagit!
deveno (pri akvofluo): aallaavia
vend': (vendito?) [tunisa] tunisat
vendred', kvintag': tallimanngorneq
venen': poison, venom
venĝ': to revenge, to avenge
venk': to vanquish
vent': wind
venteg', malbona vetero: silapiluk
ventr': belly
ver': ilumut
jes, veras: ilumut, ilaana
ĉu vere?: aat?, aa-at? ilumut?
malvere diri (mensog'): sallu
verd': qorsuk
verk': (fari lignaĵon) sana
verm' (serpenteto): qullugiaq
akar' (viandmanĝanta vermaĵo): quperloq
vermego, serpento: pulateriaarsuk
verŝ': to pour
vesper': unnuk, (-j) unnuit
vespert' (flugmuso): imangertaq
vest': to clothe
veter': sila
kiassaat: varmilo endoma
kiassiut:  varmeco-mezurilo »veterilo«
vetur': [lia] liarpoq
aŭt': biili, (-j) biilit
bus': bussi
glitveturil': (-j) qamutit
direkti glitveturilon: qimusser
flugveturil': timmisartoq
bus': helikopteri
pram' (surakva veturilo granda): ikaaqtaat
vi: (al nur pli ol unu ulo) ilissi
viand': (de besto) neqi, (de fiŝo) nerpik
sekita viand': nikkut
sekita fiŝ' (sekito): panertut, panertuliaq
frostigita viando aŭ fiŝo (manĝaĵo; ofte fokaĵo): quaq
ventrokarno (ofte manĝaĵo): qiporaq
vid': taku
vilaĝ': village
vin': viinni
vintr', (jar'): uki
malvintr': aasaq
viol'
violkolor', purpur': tunguusaq
violon': violin
vir': [angu] angut, (-j) angutit, (-a) angutip
viŝ': to wipe
vitr': glass
viv': to live
vivscienc': pinngortitalerineq
vizaĝ': kiinaq, (-j) kiinnat
vizit': pulaar
voĉ': voice
voĉo malforta: aangavoq
voĉo klara: aangaappoq
voj': [aqqus] aqqusineq, (-j) aqqusernit, aqquserngit
vojaĝ': angalavoq, ingerla
vok': to call
vol': rusuppoq
vort': oqaaseq
vost': a tail
balena vosto: sarpik
lacerta (reptilio) aŭ kometa (steleco) vosto: pamioq
vostostro (manĝaĵo): pamialluk
vulp': terianniaq
vund': to wound

Z

zon' (supren-tenilo pri pantalonoj): qitequt
zorg': to take care of, to provide for, to be solicitous.
prizorg' (memzorg?): pilers

~~~~~

Kutimaj inaj nomoj kaj la signifoj:

Aviaaja = kuzo, vera sango (pratempe por viroj)
Ivalu = tendena fadeno
Pipaluk = beleto
Suusaat = Susan (angla nomo)
Kattak = Katrin (danska nomo)
Makkak = Margret (eŭropa nomo)
Aleqa = la malpli juna fratino de viro
Inaluk = internaĵujoj
Aka = nuka (ankaŭ uziĝas al viroj)
Arnaq = virino
Arnannguaq, Arnavaraq = malgrandulino
Uiloq = molusko
Nannga
Nukaaka = nuka
Naja, Najakkuluk = la plijuna fratino de viro

Kutimaj viraj nomoj kaj la signifoj:
Ujuut, Juaat = Johano
Suulut = Søren (danska nomo)
Pavia = Paulo
Ivik = herbo
Malik = ondo?
Piitaq = Petro
Joorut = Jørgen (danska nomo)
Aqqaluk = la plijuna virfrato de ino
Nuka = plijuna frato
Nukannguaq = beleta malplijuna frato
Nikku = Niko, Nikolajo
Jaaku = Jakoboini satu kuda chantek, this is a beautiful horse.