NI LABORU PER ESPERANTO!

Multaj homoj ne havas laboron. Mi proponas ĉi ideon:

1. Ni kompaniu. La kompanio verkos esperantaĵojn, do laŭeble:

— Ludoj, kantoj, animeoj, gazetoj, historioj, afiŝoj (anoncilaj bildoj aŭ mallongegaj animeoj por aliaj homoj, ktp)
— Dulingvaj libroj, ludoj ktp
— Bildliteraturo, bildlibroj por infanoj, librokovrilaj bildoj (por aliaj homoj)
— Bildlibroj por infanoj, libroj por komencantoj
— Faktolibroj, rakontaroj, memorolibroj
— Lernlibroj (pri diversaj bazlernejaj temoj, pri bestoj, programado, lingvoj, ktp)
— Programoj (apoj), kromprogramoj/aldonaĵoj por Fajrovulpo, Google Chrome ktp
— Tradukoj de aliaj lingvoj al la esperanta
— Aliaj ideoj kiuj ne kostas monon fari

Pli facilas bonigi ion ol krei ion, do ni ĉiuj kunlaboros. Se vi ekzemple, skribas multegajn historiojn en esperantaĉo, ankoraŭ estas treege pli bona ol skribi nenion sed en tutbona esperanto. Ni aliaj bonigos vian esperanton. Se vi skribas malbonan kantotekston, ni pli bonigus laŭeble. Ktp. Verki ja ion estas tre pli grava ol verki ion bonan.

2. Laŭzorge kaj laŭpove, la verkoj ankaŭ tradukiĝos al aliaj lingvoj. Kompreneble se oni verkas ion en alia lingvo unue kaj tradukas al la esperanta due, ambaŭ vendiĝos (laŭ via volo: foje la devena historio ŝajnas aĉega en la angla sed belega en la esperanta ktp).

3. La verkaĵoj estos malgrandaj, mallongaj. Dekomence bezonas ni rapide krei multajn. Post ol la kompanio komencas gajni monon sufiĉe, ni povus verki pli grandajn.

4. Kiam la kompanio komencas gajni pli multe monon, ni dungus iun por krei kelkajn program(et)ojn, Fajrovulpajn kromprogramojn (aldonaĵojn) ktp kiu garantius monon estonte. Ekzemple, »skeletoprogramo« kiu reuziĝas al multaj similaj, sed nesamaj, projektoj — La projektoj estos por ambaŭ esperantistoj kaj aliaj homoj, kaj ricevus donacomonon ĉe la Fajrovulpo hejmpaĝo. Mi jam havas kelkajn ideojn sed ne volas malsekreti ĉi tie.

5. Ni ĉiuj laboros hejmlande. Kiam la kompanio ĉiumonate gajnas monon sufiĉe por plensalajri, ni (laŭ via volo) oficiale dungos vin kiel plentempa laboranto kaj petos »loĝopermeson« de Svedlando, kaj helpos vin transloĝi al Svedlando. Estus tute laŭleĝa afero. Se ne volas transloĝi, ne okazos.

Komprenu ke ĉiumonate gajni ĉi tiom monon eble kostos kelkajn aŭ multajn jarojn. Ju pli rapide ni laboras des pli rapide kaj multe mono enfluas.

———
ALIA INFORMO:

(Post iam) la kompanio ankaŭ ricevus donacomonon kaj donacolaboron de uloj, kiam eble. Se viaj amikoj volas kunhelpi sed ne bezonas monon, aŭ volas doni monon sed ne volas labori, estos bona. Post ol ni verkas la unuajn iojn, povos peti monon ĉe Kickstarter, Patreon ktp. Kiam tradukas al la sveda, foje eblas ricevi donacomonon de Svedlando.

Kiam la kompanio oficiale naskiĝas, ĉar estos vera kompanio, estos ion priskribi en onia laborohistorio. Estos vera istosperto, do se iu volas dungi vin en via lando, povus kontakti nin (en la angla/sveda) kaj ni rekomendus vin.

Kompreneble ni estos kompanio por ĉiuj. Iu sekso, religio, ktp ajn.

Ni ankaŭ povos verki filiteraturon, filudojn (pornografion) ktp sed estos per alia nomo. En malvasta lando, oni ne volas fame-konatiĝi de pornografio.

———
LA SALAJRO:

Ni ne povas pagi monon antaŭ ol la verkoj kaj verkaro mem gajnas monon. Ni ne scias kiom da tempo okazendas antaŭ ni komencos gajni monon sufiĉe. Tamen ĉiuj verkistoj havos la rajton skribi, desegni ktp verkidojn (kromajn aŭ sekvajn librojn ktp) kiel solaj homoj al tiuj verkoj kaj gajni (tute, sole) tiujn profitojn. Ekzemple, se ni verkas ludon sed mi 2 jaroj post tiam verkas rilatan ludon, nur mi gajnus de la alia ludo.

Kiam la kompanio fakte komencas gajni monon, ni kunparolos pri kia salajrometodo estas plej bona.
———
KION VERKAS NI ĴUS NUN?

Ni jam laboras pri:

— Mallonga tekstoludo (nomiĝas »La Perdarbaro«). Nur bezonas plenan tradukon el la angla al la esperanta.

— Lernlibroj pri la sveda, feroa, esperanta kaj ĉinuketa lingvoj (bezonas iun estri kaj kontroli »hodiaŭ faru ĉi ĉapitreron! morgaŭ faru tiun!«) aŭ iu plani la libron.

— Gazeto pri hazardaj temoj (kiel verki glitŝuojn por la vintro, receptoj, ekvidoj de lingvoj, rakontoj, ktp). La jamskribitaj artikoloj bezonas relegiĝi (por plibonigi), kaj bonus se ekzistus pli artikoloj kaj almenaŭ kelkaj bildoj.

— Muziko (povas verkiĝi iam ajn, sed ĉiam bezonas kantotekston)

———
KIU JAM LABORAS?

— Denaska svedano kiu ne bone scias la esperantan, sed povas desegni, animei, verki melodiojn kaj tekstoludojn. Nek studas nek istas.
— Denaska usonano kiu scias la esperantan sed plejparte nur redaktas kaj tradukas (ne estas bona pri krei novajn historiojn, kaj vere ne estas bona pri memkontroli por plenfinigi verkojn). Studas plentempe.

———
KIUN BEZONAS NI ĴUS NUN?

Vere:
— Iu kiu povas traduki el la angla aŭ sveda al la esperanta (ne bezonas esti bona esperanta), ĉar nia desegnisto kaj fabelisto ne bone scias la esperantan.
— Aŭ iu kiu povas skribi multajn tekstojn kiuj iĝos en ludoj, libroj, kantoj ktp. Ekzemple, skribi tutan (mallongan) ludon kiu ricevos bildojn kaj programon.

Ĵus nun ni laboras pri ludoj.

Estonte:
— iu kiu povas skribi aŭ helpskribi lernlibrojn aŭ kantotekstojn
— Aŭ povas plani kaj skizi bildojn aŭ bildolituraturon kiu desegniĝos de alia homo (krom se vi volas desegni mem...)
— Aŭ povas plenplani kaj skizi por mallongaj animeoj (kiuj desegniĝus de alia homo, krom se vi volas lerni kiel animei...)

Ĉio eble redaktiĝos, eble eĉ forte, de aliaj kompanianoj por ŝajnigi pli bona/interesa. Ekzemple, amohistorio pri ino kaj viro skribiĝas sed eble mi opinios ke estus pli interesa se la ino estas vira fantomo... do eble la historio ete ŝanĝiĝos. Tamen ni ne forĵetos multe tempon pri redakti kaj ŝanĝi: estas tre pli grava ke la verko fakte verkiĝas.

———
LA LABOROKIOMO DEKOMENCE

Cele ni verkos novan, malgrandan ion ĉiumonate aŭ eĉ ĉiusemajne. Por tiu celo laboros iomete ĉiutage.

Ekzemple, ĉiutage:
— Plendesegnos unu aŭ du bildojn, aŭ paĝojn (da bildliteraturo)
— Aŭ skribos/tradukos kelkajn paragrafojn, aŭ unu paĝon
— Aŭ skribos unu kantotekston, aŭ unu artikolon
— Aŭ plenplanos unu ĉapitron

Ekzemple, ĉiusemajne aŭ monate, plenfariĝus:
— Du kantoj, malgranda libro, malgranda ludo, gazeto
— Mallonga historio (kiu iĝos kun aliaj en pli granda libro)
— Malgranda bildliteratura libro
— Traduko de io

(La lernlibroj ne bezonas, ekzemple, esti pri la tuta lingvo. Oni ofte eldonas nesamajn »Baza«, »Meza« kaj »Alta« librojn. Samtempe traduko de longa libro ne bezonas esti la plena libro.)

Aliaj farendoj:
— Kontroli, premi kaj helpi ke ni ĉiuj fakte laboras.
— Disvastigi informon (anonci)

Mi rediras: oni ne bezonas esti ja lerta (bona). Ni nur bezonas ke multe laboro okazas.

———
KIEL KUNLABORI:

Ni uzos Google Drive kaj (kredeble) Dropbox. Tie oni povas redakti, skribi ktp kaj la kunlaborantoj tuj vidos la ŝanĝojn. Plie, la nesameco inter landotempoj ne gravos, ĉar oni povos labori kaj opinidoni iam ajn.

Tie ankaŭ skribiĝos (eble):
— Kion faris mi (hodiaŭ, ĉisemajne, ĉimonate)?
— Kion intencas mi fari (morgaŭ, morgaŭsemajne, morgaŭmonate)?
— Ideoj pri la nunaj aŭ estontaj verkoj
— Ĉu ekzistas problemoj?

Ktp. Dekomence bezonas ni informi unu la alian pri kiom multe fariĝis en unu tago/semajno/monato por pli bone plani sekvajn projektojn.